2 Ocak 1978

“Ankara Akıncılar Derneği Başkanı Veli Köksal, bir bildiri yayınlayarak Ankara da şehid edilen Abdullah Gülbahar’ın katillerini kınamıştır.

Milletimizin kendi öz fikriyatını yok edemeyen beynelmilel güçlerin, artık kan ve ateşle yok etmeye, boğmaya çalıştıklarını kaydeden Köksal,aslında kaba kuvvetten fayda umanlar, zihniyetlerinin çürüklüğünü ortaya koymaktadırlar, demiştir.
Bildiride daha sonra şu bilgilere yer verilmiştir:

Kan dökmekten medet uman bozuk düzenin çarpık zihniyetli uşakları… İç ve dış güçlerin arzuları istikametinde, Akıncılara yönelttiğiniz vahşi ve kanlı elleriniz, bir gün hakkın karşısında muhakkak mağlup düşecek ve kırılacaktır.
Akıncı, beynelmilel ajanların milletimizi bölmek ve parçalamak için hazırladıkları ve alçakça yürürlüğe koydukları, planlı emellerine alet edilemeyecektir. Gerçek bir Müslüman şuuruyla hareket eden Akıncılar, hadiselere karşı tavırları; ne düzenin uşaklarının istediği, ne de topyekun gayri milli güçlerin arzusu istikametinde olmayacaktır.Şunu bilsinler ki,zulüm ve kaba kuvvet ile, fikrimizi imha etmek mümkün değildir. Bu hal, fikriyatımız etrafındaki cemaatimizi, şuurlandırmaktan başka bir netice vermez, zira gücümüzü haktan ve Anadolu’nun öz değerlerinden almaktayız.

Son günlerde Akıncılar’a karşı yoğunlaşan saldırıları şiddet ve nefretle protesto ediyoruz. Bu sabah Ankara da kaldırıldığı hastanede şehit olan Abdullah Gülbahar, aynı hain eller tarafından işlenen bir cinayetin kurbanıdır.

Müslüman milletimizin amansız düşmanı olan, kapitalist ve komünist zihniyetin emellerine alet olan kardeşim, artık uyan ve bu güçlerin piyonu olmaktan kurtul.” [1]

[1] Milli Gazete 03 Ocak 1978