Ramazan eğlence ayı değil, İbadet ayıdır!
Günümüzde Ramazanlar, dini ve manevi özelliklerinden soyutlanarak folklorik planda hayata yansıtılmaktadır. İnsanımızı yönlendiren düzen ve kurumları, belediyeler ve özellikle medya Ramazanı “ibadet ve maneviyat ayı” olmaktan çıkarıp eğlence ayı olarak değerlendirmektedir. Ramazan çadırları konser salonu görevi de yapmakta, müzik parçaları bu ibadet ayında teravihlerdeki salevatları bastırmaktadır. Televizyonlar, diğer zamanlardan daha fazla eğlenceye, tiyatromsu şeylere, ortaoyunu ve kuklalara… yer ayırmaktadır. Adeta dört koldan dine onun değerlerine düşman olanlar dahi bu ayda Müslümanları ifsad etmek onları dinin, orucun, ramazanın özünden manasından uzaklaştırmak evirmek için gayret yarışına girmektedirler.
Hayat nizamı olan Kuran’ın Peygamberimize indirilmeye başlandığı Ramazan ayında müminler, nefislerine Kuran terbiyesini tatbik etmelidir. Nefislerini fiilen Kuran hayatına intibak ettirirken Kuran’la fikri bağlarını geliştirmeye çalışmalıdır. Peygamberin sünnetini izleyerek Ramazan ayında özellikle Kuran’ı okumaya, dinlemeye, anlamaya, yaşamaya önem vermelidir. Kuran-ı Kerim’in Allah’ın Kitabı olduğuna iman eden insanlar olarak Kuran ayetlerini bu Ramazan ayında nazil oluyormuş gibi imani bir heyecanla okumalı, dinlemeli ve üzerinde tefekkür etmelidir. Ramazan ayı, her şeyden önce Kuran ayıdır, her dönem ve her yerdeki Müslümanlar açısından böyle kabul edilmeli ve gereği yapılmalıdır. Kuran okumasını bilmeyenler, Ramazan gecelerini bu öğrenime ayırmalıdır. Kuran okumasını bilenler de Kuran’dan dersler takip etmeli, fakat yalnız yüzünden okuma ile yetinmemelidir. Kuran mealleri ve tefsirleri veya Kuran ayetlerini açıklayıcı değişik konulardaki muteber eserleri okumalı, vakitlerini değerlendirmelidir. Öz ifadeyle Ramazan, müminler için bir eğitim ayı olduğu gibi bir öğretim ayı da olmalıdır.
Ramazan, her şeyden önce Kuran ayıdır, tefekkür ve muhasebe ayıdır, diriliş ve devrim ayıdır, arınma, yenilenme ayıdır. İlim ve kültürle değerlendirilen, ibadeti günün ve gecenin her dakikasına yayma gayreti gösterilen, manevî özelliklerin, takva, sabır ve tevbenin öne çıktığı aydır. Namazlarını aksattığından mümin olduğu tartışılabilecek kişinin, Ramazanla iman tazeleyip namazlı mümin hale geleceği, namazlıların, namazı huşu ile ikame etmeye ve nafile ibadetlere alışabileceği bir ortamdır. Ramazan Kuransız ve onun anlaşılması ve yaşanması için gayretsiz günün geçirilmemesi gerektiğini öğretir, alıştırır.
Bu vesile ile Ramazan ayımızı tebrik ediyor, Ümmetin kurtuluşuna, ıslahına vesile olmasını Allah (c.c) ibadetlerimizi oruçlarımızı kabul buyursun.