Ölçü bellidir: Kadına, çocuğa, yaşlıya ve tarlasında çalışana dokunanın, davası ne olursa olsun, meşrutiyeti yoktur. Olamaz da Cihad değil cinayettir, zalimliktir. Allah’ın laneti kim olursa olsun zalimlerin üzerine olsun. Bu vesile ile “terörün”, insanlığı ve özellikle de İslam coğrafyasını kan ve göz yaşına boğan figüranlarla birlikte arkasındaki batı ve batıl güçlerin oyunları bir kez daha görülmelidir. Dünyanın ve insanlığın İslam Medeniyetine ihtiyacını her geçen gün derin acılar çekerek ve bedeller ödeyerek görmekte, hissetmekteyiz. Mazlumların öldürülmediği, sömürülmediği, Dünyanın selam ve barış yurduna döndüğü İslam Medeniyetine kavuşmamız gayret ve duası ile Allah (c.c) Pakistan’daki kardeşlerimize sabır, cümlemize akıl, feraset, derlenme ve direnme gücü versin.