Milletimize, İnancımıza karşı açılan acımasız savaşı #28Şubat ı
Unutmadık
Bin yıl geçsede Unutmayacağız

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!
Tükürün Ehl-i Salîb’in o hayâsız yüzüne!
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!
Medeniyyet denilen maskara mahlûka görün!
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!