Aksasız Miraç olmaz!
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”
İsra Suresi / 1. Ayet
Miraç, Hz. Muhammed (as)’ın ümmiler arasından çıkartılıp, insanlık imametine yürüyüşünün adıdır. Bir önderlik ilanıdır. Bütün insanlığın kurtuluşunun bu önderlikle mümkün olacağının, İbrahimi imametin, İsmail’in Mekke’sinden, İshak’ın Kudüs’üne yürüyen peygamberde tevhidinin deklarasyonudur.
Miraç gecemizin Batının, batılın, küfrün eliyle İslam coğrafyanın birçok yerinde gerçekleşen baskı, zulüm, işkence, ölüm, vahşetin son bulmasına vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, İslam alemine ve tüm insanlığa hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyoruz. Dualarınız kabul, miraç geceniz mübarek olsun.
Özgür Kudüs ve Mescidi Aksa başta olmak üzere İslam Medeniyetinde buluşmak üzere, selam ve dua ile…